Pagrindiniai dalykai kuriuos žinoti apie delspinigius

Neretai žodis „delspinigiai“ žmonėms kelia negatyvias asociacijas. Tiesa, pagal apibrėžimą šis žodis tiesiog reiškia tam tikro juridinio ar fizinio asmens įsipareigojimą atsiskaityti už dar neįvykdytas mokestines prievoles.

Šis įrankis yra naudojamas praktiškai bet kokiame finansiniame kontekste norint iliustruoti skolingus pinigus.

Tiesa, pats delspinigių konceptas kelia nemažai klausimų verslo atstovams apie tai kaip jie yra taikomi, kokios dažniausiai yra sąlygos už juos atsiskaityti ir t.t.

Šiame straipsnyje mes aptarsime pagrindinius dalykus apie delspinigius.

Delspinigiai yra įforminami oficialiu dokumentu

Kuomet dvi šalys siekia tam tikro susitarimo, delspinigių klausimas, jeigu kada nors būtų aktualus, privalo būti įformintas formaliu dokumentu, nebent toje situacijoje yra taikomi išskirtiniai teisės aktai.

Norint, jog nekiltų jokių klausimų ar nesusipratimu, būtina įtraukti delspinigių klausimą pasirašomoje sutartyje ar kitame panašiame dokumente.

Vėluojamų sumokėti pinigų suma bus skaičiuojama iki iškeltos bylos

Šalis kuri nori atgauti pinigus reikalauti grąžinti pinigus ir mokėti delspinigius gali iki tuomet kada ginčo byla pasieks teisminę instituciją.

Tiesa, verta pabrėžti, jog kartais delspinigių galima prašyti iki tol kol pilnai bus atgauta pinigų suma nepriklausomai nuo keltos bylos, jeigu tai buvo numatyta prieš tai pasirašytame susitariame. Tas pats galioja jeigu tokį dalyką numato įstatymas.

Įprastinėse situacijose, delspinigių suma yra nustojama skaičiuoti nuo tos dienos, kada yra oficialiai kreipiamasi į teismą pinigams atgauti.

Kartu su delspinigiais nukentėjusi šalis gali reikalauti ir kitų skolų

Jeigu kalba eina apie prekybinius santykius, pasitaiko situacijų, jog šalis kuri yra skolinga delspinigus kartu pridaro ir tam tikrų nuostolių įmonei ar yra skolinga tam tikrą palūkanų sumą.

Šio tipo pinigų galima taip pat reikalauti kreipiantis dėl delspinigių. Abu šie įsipareigojimai simbolizuos skolingos šalies civilinę atsakomybę.

Tokiu atveju būtų atsižvelgta į didesnę pinigų sumą, o mažesnė reikalaujama būtų pridėta prie bendro skolingų pinigų skaičiaus.

Reikalaujamas delspinigių tarifas gali būti mažinamas

Jeigu pinigų susigrąžinimo reikalaujanti šalis paskyrė nepragrįstai didelį grąžinimo tarifą arba skolinga šalis jau yra įvykdęs dali prievolių, reikalaujama grąžinti pinigų suma gali būti ir mažinama teismo numatymu.

Čia taip pat bus atsižvelgta ir į individualias situacijos aplinkybes, po kurių ir bus nuspręsta ar viskas vyksta pagal teisėtus ir sąžiningus principus.

Situacijos kada delspinigiai yra mažinami:

  • Skolinga šalies elgiasi tinkamai ir visomis galimybėmis bando sugrąžinti skolingą sumą
  • Formaliame susitarime įvardijamus principus
  • Ryšys tarp dviejų susikivirčijusių šalių.

Ir pan.

Verta pabrėžti, jog paprastai delspinigiai nėra mažinami, nebent tokiu atveju jeigu skolinga šalis yra fizinis asmuo.

Pabaigai

Norint, jog nebūtų nesklandumų dėl delspinigių bei turėti formalų susitarimą tokiu atžvilgiu. Na, o jeigu net ir kiltų ginčas, itin svarbu yra laikytis sąžiningumo principų.