buhalterine paslaugos

Uždarosios akcinės bendrovės (UAB) apskaita

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad akcininkai savo turtu neatsako už UAB neįvykdytas prievoles. UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2 500 EUR. UAB gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir/ar juridinių asmenų. Akcininkas gali parduoti ar kitaip perleisti (pvz. dovanoti, mainyti ir pan.) savo turimas UAB akcijas.  Svarbiausius sprendimus akcininkai priima balsavimu. Kiekviena akcija suteikia vieną balsą, todėl balsuojant visuotiniame akcininkų susirinkime didžiausią įtaką turi daugiausia akcijų įsigijęs asmuo. UAB turi būti vienasmenis valdymo organas – vadovas, gali būti sudaromas ir kolegialus valdymo organas – valdyba.

 

Privalumai:

 1. Nepasisekus verslui akcininkas rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė į UAB, taip apsaugodamas savo asmeninį turtą;
 2. Norint pritraukti papildomų lėšų, UAB gali išleisti naujas akcijas, kurias įsigydami akcininkai sumoka nustatytą pinigų sumą;
 3. Galimybė pasitraukti iš verslo perleidžiant UAB akcijas kitiems asmenims ar parduodant verslą;
 4. UAB mokestinės lengvatos: jei vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 EUR, taikomas lengvatinis 5% pelno mokesčio tarifas vietoje įprasto 15% tarifo.

 

Trūkumai:

 1. Steigiant UAB privaloma įnešti ne mažiau kaip 2 500 EUR įstatiniam kapitalui;
 2. Akcininkai gali išsimokėti UAB uždirbtą pelną tik per dividendus (jei UAB dirba pelningai) arba gaunant darbo užmokestį, tačiau tokiu atveju reikės mokėti didesnius mokesčius.

 

UAB buhalterinės apskaitos organizavimą reglamentuoja:

 1. Buhalterinės apskaitos įstatymas.
 2. Verslo apskaitos standartai.
 3. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas.
 4. Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymas.
 5. Vyriausybės 1999-06-03 nutarimas Nr. 719„Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo”.
 6. Vyriausybės 2000-02-17 nutarimas Nr. 179„Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo”.

Uždaroji akcinė bendrovė privalo vesti apskaitą panaudojant dvejybinį įrašą, sudaryti finansinę atskaitomybę ir ją pateikti VĮ Registrų centras bei turėti darbuotoją arba juridinį asmenį, kuris tvarko apskaitą.

 

Buhalterinių funkcijų centras, UAB kokybiškai, kvalifikuotai suteiks buhalterinės apskaitos paslaugas nuo pirminių dokumentų iki reikalingų ataskaitų parengimo bei pateikimo vadovaujantis UAB buhalterinės apskaitos organizavimą reglamentuojančiais teisės aktais. Buhalterinių funkcijų centre, UAB dirbantys aukštą kompetenciją turintys specialistai garantuoja kokybę ir konfidencialumą, konsultuoja, teikia rekomendacijas siekiant optimizuoti Jūsų įmonės finansų valdymo sprendimus.