REIKIA PROFESIONALIOS PAGALBOS?

Rūpindamiesi įvairių įmonių buhalterija, sukaupėme vertingos patirties, todėl galime padėti Jums išspręsti daugelį rūpimų klausimų.

Susisiekti

Kodėl verta rinktis mus?

nuotrauka

Bendradarbiavimas

Skatiname komandinį dabą, siekiame ilgalaikių santykių su klientais.

Pagarba

Esame etiški, tolerantiški kitai nuomonei, išklausantys, siekiantys tarpusavio supratimo.

Patikimumas

Esame atsakingi, sąžiningi, skaidrūs ir laikomės susitarimų su darbuotojais ir klientais. Užtikriname kokybišką paslaugų, atitinkančių suinteresuotųjų šalių poreikius, teikimą. Laikomės veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir vykdome prisiimtus įsipareigojimus.

Profesionalumas

Nuolat mokomės ir siekiame būti geriausiais savo srities specialistais, esame atviri naujovėms.

Rezultato siekimas

Esame kryptingi, veržlūs, iniciatyvūs, efektyvūs, nusistatome prioritetus ir siekiame tikslų.

Lankstumas ir kūrybiškumas

Ieškome nestandartinių sprendimų, naujų idėjų, greitai reaguojame į pokyčius.

Kokybė

Nuolat analizuojame ir vertiname suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius, ieškome būdų, kaip efektyviau tenkinti jų reikalavimus, ir juos įgyvendinti.

Vadovybės įsipareigojimas

Suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą. Pripažint darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų. Suteikti sąlygas idėjų ir pasiūlymų realizavimui, įvertinant jų praktinę naudą. Kreipti ypatingą dėmesį, parenkant darbuotojus ir keliant jų kvalifikaciją. Kasmet peržiūrėti politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama.

Mes siūlome

Kvalifikuotą finansininkų pagalbą Jūsų verslui. Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą nuo pirminių apskaitos dokumentų įforminimo iki finansinės atskaitomybės sudarymo.

Visos paslaugos

Apskaitos politikos parinkimą ir suderinimą su klientu, planavimą, pilną buhalterinės apskaitos tvarkymą, kontrolę, finansinės veiklos administravimą bei apskaitos teisingumo įvertinimą, vyriausiojo buhalterio funkciją.

Pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitos; pelno (nuostolio) ataskaita; kapitalo pokyčių ataskaita; pinigų srautų ataskaita; metinės finansinės ataskaitos akcininkams; paaiškinamasis raštas prie metinės finansinės ataskaitos.

Skolų suderinimą su kliento pirkėjais/tiekėjais atliekant metinę skolų inventorizaciją, skolų suderinimą su VMI ir Sodra.

Konsultacijas mokesčių, apskaitos bei finansų valdymo klausimais, konsultacijas bei praktinius patarimus keičiantis įstatymams, patarimus praktiniais ir metodologiniais apskaitos bei personalo valdymo klausimais.

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI), Valstybinėje socialinio draudimo fondo valdyboje (Sodra), Juridinių asmenų registre (JAR), bankuose ir kitose kredito įstaigose, įmonių įregistravimą/išregistravimą PVM mokėtoju, atstovavimą įmonėms VMI bei Sodra patikrinimo metu, pagalbą audito metu.

darbo sutarčių ir kitų personalo dokumentų administravimą, darbo sutarčių sudarymą, įsakymų, sprendimų, susirinkimų protokolų, vienintelio akcininko sprendimų, reprezentacinių aktų, nurašymo aktų, vidaus priėmimo- perdavimo aktų bei kitų įmonės vidaus dokumentų parengimą.

Turto ir pajamų deklaracijų užpildymą ir pateikimą VMI, atstovavimą gyventojui VMI, konsultacijas mokesčių klausimais.

sponsors-logo
sponsors-logo
sponsors-logo