KAM SKIRTA

Bendrovės akcininkams, tiekėjams, banko atstovams, darbuotojams, valstybinėms įstaigoms, įmonės savininkams ir jos tarpininkams.

 

NAUDA

Finansinės atskaitomybės paskirtis – teikti įvairiems vartotojams, priimantiems ekonominius sprendimus, naudingą informaciją apie finansinę įmonės būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Aprūpinti įmonės vadovus ir vadybininkus informacija, reikalinga vadybos sprendimams priimti.

 

PASLAUGOS APIMTIS

 • Finansinių ataskaitų sudarymas vadovui
 • Pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitos
 • Pelno (nuostolio) ataskaita
 • Kapitalo pokyčių ataskaita
 • Pinigų srautų ataskaita
 • Metinės finansinės ataskaitos akcininkams
 • Paaiškinamasis raštas prie metinės finansinės ataskaitos
 • Mokėjimų planų sudarymas
 • Dokumentų  kredito įstaigoms parengimas
 • Mėnesinių, ketvirtinių ir metinių statistinių ataskaitų rengimas
 • Kitų ataskaitų ir pažymų VMI, SODRAI ir kitoms institucijoms pateikimas
 • Rengiame prašymus bei atsakymus Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl mokesčių sumokėjimo atidėjimo, mokesčių permokų įskaitymo ar grąžinimo, mokesčių lengvatų taikymo
 • Rengiame įvairias Jūsų įmonės veiklos specifiką atitinkančias ataskaitas pagal iš anksto suderintą formą.

 

Buhalterinių funkcijų centras sudarys Jūsų įstaigos finansines ataskaitas atitinkančias galiojantiems Lietuvos Respublikos  norminių aktų reikalavimams, pateiks tikrą, teisingą informaciją apie Jūsų įmonės ataskaitinio laikotarpio rezultatus ir finansinę būklę.

Buhalterinių funkcijų centro profesionalai pasižymi tikslumu, lankstumu ir kruopštumu – tai pagrindinės savybės galinčios padėti Jūsų verslui!