Vyriausiojo buhalterio funkcija

KAM SKIRTA

Verslo subjektams teikiame vyriausiojo buhalterio paslaugą.

NAUDA

Organizuojama įmonės ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinė apskaita ir kontroliuojamas ekonomiškas materialinių, darbo ir finansų išteklių naudojimas, įmonės nuosavybės saugumas.

PASLAUGOS APIMTIS

 • Organizuojama įmonės ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinė apskaita;
 • kontroliuojama ekonomiškas materialinių, darbo ir finansų išteklių naudojimas, įmonės nuosavybės saugumas;
 • pagal buhalterinės apskaitos įstatymus formuojama apskaitos politika, atsižvelgiant į įmonės veiklos struktūrą ir ypatumus;
 • dalyvaujama rengiant ir priimant sąskaitų darbo planą, pirminių apskaitos dokumentų formas, organizuojant inventorizaciją;
 • kontroliuojamos ūkinės operacijos, buhalterinės informacijos apdorojimo technologijos ir dokumentų apyvartos tvarkos laikymąsis;
 • organizuojama turto, įsipareigojimų ir ūkinių operacijų, įplaukiančių pagrindinių lėšų, prekių bei materialinių vertybių ir piniginių lėšų apskaita;
 • buhalterijos darbas organizuojamas taip, kad buhalterinės apskaitos sąskaitos laiku atspindėtų operacijas, susijusias su jų judėjimu, gamybos ir apyvartos bei sąmatų vykdymo išlaidų, produkcijos realizavimo, darbų (paslaugų) atlikimo, ūkinės bei finansinės įmonės veiklos rezultatų apskaita, finansinių atsiskaitymų ir kreditinių operacijų apskaita;
 • užtikrinama racionalus įmonės ir jos padalinių buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų organizavimas, maksimaliai centralizuojant apskaitos skaičiavimo darbus ir skatinant naudoti šiuolaikines technines priemones ir informacines technologijas, pažangias apskaitos ir kontrolės formas bei metodus;
 • užtikrinama dokumentacijos realizavimo, darbų (paslaugų) atlikimo, ūkinės bei finansinės įmonės veiklos rezultatų apskaita;
 • užtikrinamas darbo užmokesčio apskaičiavimas ir prižiūrimas sumokėjimas;
 • užtikrinama, kad būtų teisingai skaičiuojami ir pervedami mokesčiai ir rinkliavos į valstybės, regiono ir vietos biudžetus, draudimo įmokas į valstybinius nebiudžetinius socialinius fondus;
 • užtikrinama, kad būtų griežtai laikomasi etatinės, finansų bei kasos drausmės;
 • užtikrinama, kad buhalteriniai dokumentai būtų saugūs, taip pat nustatyta tvarka forminami ir atiduodami klientui (ar į archyvą);
 • dalyvaujama rengiant ir diegiant pažangias buhalterinės apskaitos formas ir metodus naudojant šiuolaikines technologijas;
 • užtikrinama, kad būtų sudarytas balansas ir operatyvios suvestinės ataskaitos apie pajamas, išlaidas ir biudžeto naudojimą, kiti statistiniai atsiskaitymų dokumentai.

  Buhalterinių funkcijų centro Vyriausiasis buhalteris yra atsakingas už Jūsų įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, buhalterinių įrašų teisingumą, apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą.