KAM SKIRTA

Teikiame juridiniams asmenims personalo apskaitos paslaugas

NAUDA

Parengsime įvairius su darbo teise susijusius dokumentus bei pritaikysime juos pagal Jūsų įmonės verslo modelį.

PASLAUGOS APIMTIS

  • Darbo santykių administravimas

Naujų ir esamų darbuotojų darbo sutarčių ir kitų personalo dokumentų administravimas, naujų darbo sutarčių sudarymas, darbo sutarties sąlygų keitimas, informacijos SODRAI perdavimas, darbuotojo asmens bylos sudarymas, darbo užmokesčio apskaita, įsakymai, sprendimai, susirinkimų protokolai,  vienintelio akcininko sprendimai

  • Darbo grafikas ir darbo laiko apskaita

Darbo laiko struktūra, darbo laiko trukmė, viršvalandinis darbas, darbas naktį, suminė darbo laiko apskaita, poilsio laikas, kasmetinės ir tikslinės atostogos, atostogų grafikas, pravaikštos ir prastovos, nedarbingumo apskaita, informacijos SODRAI perdavimas, darbo laiko apskaitos žiniaraštis

  • Komandiruočių apskaita

Komandiruočių išlaidų užsienyje ir Lietuvos Respublikoje apskaita, komandiruočių sąnaudas patvirtinantys dokumentai, komandiruočių įsakymai

  • Išdarbinimas

Turite atsisveikinti su darbuotoju? Padarykite tai atsakingai ir etiškai.
Darbo sutarties nutraukimo teisiniai aspektai, įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą, darbo sutarties nutraukimo apribojimai, dokumentai, atleidžiant darbuotoją iš darbo, atsiskaitymas su atleidžiamu darbuotoju, informacijos Sodrai perdavimas

KAINOS

Galimi keli kainos skaičiavimo būdai:

  • Pastovus sutartinis mėnesinis mokestis
  • Pagal mėnesio dokumentų ir darbuotojų kiekį
  • Valandinis įkainis, skaičiuojamas nuo sugaišto laiko Jūsų įmonės apskaitai.
  • Konsultacijų personalo apskaitos klausimais kaina – 30 EUR/val. (kai teikiamos tik konsultacijų paslaugos, nesudarant paslaugų sutarties)