Šios interneto svetainės turinys yra pateikiamas bendraisiais informaciniais tikslais. Jis nėra ir negali būti laikomas profesionalia (teisine ar kitokia) konsultacija ir juo negali būti vadovaujamasi kaip tokia konsultacija.

​Mes neprisiimame jokios atsakomybės už veiksmus, kurie būtų padaryti atsižvelgiant į čia pateiktą informaciją, ir už tokių veiksmų teisines ar kitas pasekmes.

​Šioje interneto svetainėje pateiktos informacijos naudojimas arba nuorodų į ją pateikimas galimas tik esant mūsų išankstiniam rašytiniam sutikimui, kurio galite kreiptis el. paštu info@bfcentras.lt.