Kam reikalinga apskaitos politika?

 

Apskaitos politika – tai apskaitos principai, metodai ir taisyklės, skirti ūkio subjekto apskaitai tvarkyti. Būtent apskaitos politika lemia finansinės apskaitos informacijos patikimumą. Įmonės pačios turi pasirinkti ir taikyti apskaitos politiką taip, kad finansinė atskaitomybė teisingai parodytų įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus. Skirtingų apskaitos metodų pasirinkimas netiesiogiai gali nulemti įvairių finansinės atskaitomybės vartotojų priimamus sprendimus. Todėl įmonės vadovybė, formuodama apskaitos politiką, turi atsižvelgti į daugelio apskaitos informacijos vartotojų poreikius, taip pat siekti racionalumo apskaitoje ir vidaus kontrolėje.

 

Norminiais aktais įtvirtintas ir svarbiausias apskaitos informacijos vartotojų pageidaujamas tikslas – atvaizduoti tikrą ir teisingą įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

 

„Apskaitos politikos“ termino vartojimas teisiškai įtvirtintas tik nuo 2002 metų sausio 1 d., įsigaliojus Buhalterinės apskaitos įstatymui (2001). Ekonominėje literatūroje įmonės apskaitos politika apibrėžiama skirtingai, akcentuojant vieną ar kitą aspektą, tačiau dėl esminio sąvokos teiginio autoriai yra vieningi, t. y. apskaitos politika – tai apskaitos principai, apskaitos taisyklės, kurių įmonė laikosi, rengdama ir pateikdama finansinę atskaitomybę.

 

Apskaitos politika – reikšmingas įmonės buhalterinės apskaitos reglamentas, darantis įtaką apskaitos kokybei, jos teikiamai naudai. Plėtojantis rinkos santykiams, tobulėjant technologijoms ir dėl to atsirandant galimybei patenkinti net pačių išrankiausių vartotojų poreikius, vis daugiau įmonių įgauna savitumo, kartais net unikalumo. Tokiomis sąlygomis vis sudėtingesnė darosi buhalterinė apskaita, nes, siekiant teisingai parodyti įmonių veiklos rezultatus, būtina tinkamai parinkti apskaitos metodus, būdus ir taisykles.

 

LR buhalterinės apskaitos įstatymo 9 str. 2 dalis reglamentuoja, kad “Ūkio subjekto vadovas turi pasirinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, verslo pobūdį ir vadovaudamasis apskaitos standartais”. Apskaitos politika ir jos įgyvendinimas yra privalomi dalykai. Vadinasi, vadovas turi patvirtinti įmonės apskaitos politiką savo įsakymu, kuriame nurodytų pasirinktus apskaitos principus, taisykles ir metodus (elementus) bei užtikrintų šio įsakymo laikymąsi tvarkant apskaitą bei sudarant finansinę atskaitomybę.

 

Buhalterinių funkcijų centras, UAB įvertinę įmonės veiklą ir specifiką,  rekomenduosime  labiausiai tinkantį apskaitos politikos modelį ir parinksime apskaitos  metodiką.  Apskaitos politiką parengsime pagal naujausius Verslo apskaitos standartų reikalavimus ir pelno mokesčio įstatymą.